Obec - mesto - mestská časť1)     Stará Lehota

OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v Starej Lehote podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 11/2022


zo dňa 23.06.2022 určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1) zastupiteľstvo v Starej Lehote bude mať celkom 5 poslancov,

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1
 
 
 
 
 
 
 
 

V Starej Lehote dňa 19.07.2022                                                           Starosta obce 
 
 


 

 

 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (BROTHER_FAREBNA_0000001020.pdf)Oznámenie139 kB

Our website is protected by DMC Firewall!