Elektronická úradná tabuľa obce Stará Lehota

Obec Stará Lehota v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p., v súlade s §9aa ods. 2 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.  

zverejňuje zámer prenajať svoj majetok

Predmetom je prenájom pozemkov:

E KN parc. č. 878, 1280, 1301, 1751, 1798, 1807, druh pozemkov orná pôda, vedené na LV č.863, v celkovej výmere 18429 m²,

E KN parc. č. 887, 888, 1819/1 1819/2, druh pozemkov lesný pozemok, vedené na LV č. 863, v celkovej výmere 5

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Výsledky VOS.pdf)Výsledky VOS.pdf125 kB
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na 2024.pdf)Rozpočet na 2024.pdf204 kB
Uložiť
Predvoľby používateľa cookies
Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak používanie súborov cookie odmietnete, nemusia tieto webové stránky fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Ďalšie informácie
Cookies
Nevyhnutné cookies
Prijať
Odmietnuť