Obec Stará Lehota v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p., v súlade s §9aa ods. 2 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.  

zverejňuje zámer prenajať svoj majetok

Predmetom je prenájom pozemkov:

E KN parc. č. 878, 1280, 1301, 1751, 1798, 1807, druh pozemkov orná pôda, vedené na LV č.863, v celkovej výmere 18429 m²,

E KN parc. č. 887, 888, 1819/1 1819/2, druh pozemkov lesný pozemok, vedené na LV č. 863, v celkovej výmere 5 762 m²,

E KN parc. č. 1755/1, 1755/3, 1755/4, 1755/5, 1755/6, 1755/7, 1755/8, 1755/9, 1755/10, 1755/11, 1755/12, 1755/13, 1755/14, 1755/16, 1755/17, 1755/19, 1755/20, 1755/201, 1755/202, 1803, 1820/1, 1820/2, 1820/3, 1820/5, druh pozemkov trvalý trávnatý porast, vedené na LV 863, v celkovej výmere 96 292 m², 

za nájomné 50 eur/ha/rok, čo predstavuje ročne sumu 602,15 eur.

V Starej Lehote 31.05.2024

                                                                                                                                   Peter Michalka                                                                                                                                                                                starosta obce

Vyvesené: 31.05.2024   

Uložiť
Predvoľby používateľa cookies
Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak používanie súborov cookie odmietnete, nemusia tieto webové stránky fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Ďalšie informácie
Cookies
Nevyhnutné cookies
Prijať
Odmietnuť